UGLJOVODONICI

IvanArsic's picture

Reakcijom benzena sa hlorom u prisustvu svetlosti i na povisenoj temperaturi dobija se jedinjenje cija je molekulska masa veca od benzena za

213

207

35,5

106,5

103,5

milicaradenkovic's picture

C6H6+3Cl2-------------->C6H6Cl6

Mr(C6H6Cl6)=6*Ar(C)+6*Ar(H)+6*Ar(Cl)

Mr(C6H6Cl6)=6*12*1+6*35.5=291 g/mol

Mr(C6H6Cl6)-Mr(C6H6)=291-78=213 g/mol