fruktoza

bb123su's picture

da li   ciklicna D-fruktoza obrce ravan pol.svetlosti ulevo ili udesno (ulevo je po zbirci med.fakulteta),i da li u kristalnom obliku gradi petoclani ili sestoclani prsten ? hvalaaa

milicaradenkovic's picture

Zavisi da li je + ili - .Ako ima znak - ispred naziva obrce ravan polarizovane svjetlosti u levo a ako ima + u desno. U kristalnom obliku je petoclani prsten jer je to keto secer.