pH pufera

Tiranikus's picture

Koliki pH ima puferski rastvor dobijen mesanjem 1mol NaH2PO4 i 0.5mol Na3PO4, ako su konstante disocijacije: 

K1 = 7.52 * 10^-3 mol/dm3

K2 = 6.31 * 10^-8 mol/dm3

K3 = 1.26 * 10^-12 mol/dm3

 

Nije data nikakva zapremina u kojoj se mesaju dati dihidrogen-fosfat i fosfat (mozda je pretpostavka da je ukupna zapremina rastvora 1dm3 ili slicno) o.O

Resenje: pH=7.5

milicaradenkovic's picture

NaH2PO4+Na3PO4-------------------->2Na2HPO4

H2PO4+H2O------------->H3O+ + HPO42-

Ka2={H3O+}*n{HPO42-}/n{H2PO4-}

NaH2PO4------------>Na+ + H2PO4-

Na2HPO4-------------->2Na+ + HPO42-

n(H2PO4-)=n(NaH2PO4)=0.5 mol na osnovu jednacine jer je u visku NaH2PO4

n(HPO42-)=2*n(Na3PO4)=0.5*2=1 mol

mislim da je greska u zadatku i da nije Na3PO4 nego Na2HPO4

6.31*10(-8)={H3O+}*0.5/1

{H3O+}=6.31*10(-8)*0.5/1=3.155*10(-8) mol/l

pH= -log{H3O+}=7.5

Tiranikus's picture

Kada bi umesto Na3PO4, pisalo Na2HPO4, zar ne bi po Henderson-Heselbalhovoj jednacini resenje bilo:

pH = pK2 (jer je Na2HPO4 konjugovana baza od NaH2PO4) + log( [Na2HPO4]/[NaH2PO4] )

pH = 7.2 - 0.3 = 6.9 ?

milicaradenkovic's picture

Da ali ti ovde imas NaH2PO4 i Na3PO4.

Tiranikus's picture

Kako onda da protumacim recenicu iz prvog komentara ispod mog potanja:

" mislim da je greska u zadatku i da nije Na3PO4 nego Na2HPO" ?

Gde nije Na3PO4, odnosno gde jeste Na2HPO4 ?

milicaradenkovic's picture

Izvini zaboravila sam to da obrisem tacan je tekst zadatka. Ti kada napises reakciju NaH2PO4+Na3PO4 dobijas Na2HPO4 jer je tebi pufer NaH2PO4 i Na2HPO4.

Tiranikus's picture

Super ! Hvala :D