Ugljikovodici

dragon4's picture

U reakciji vode i 156,8 mL etina (u normalnim uslovima) u prisustvu jona žive dobija se :
a) 3,08 g etanala
b) 0,308 g etanola
c) 0,308 g etanala
d) 3,08 g etanola
e) 0,616 g etanala
Ako može jednačina i postupak rješavanja zadatka. Hvala :)

milicaradenkovic's picture

H2O+C2H2+Hg------------------------>CH3CHO

1 mol---------------------252.4 dm3

x mol-------------------0.1568 dm3

x=0.1568*1/22.4=0.007 mol C2H2

n(etanala)=n(C2H2)=0.007 mol

m(CH3CHO)=n(CH3CHO)*Mr=0.007*44=0.308 g i resenje je pod c.