Elektricna provodljivost H2SO4

Tiranikus's picture

Kakva je zavisnost elektricne provodljivosti rastvora H2SO4 od masenog udela:

a) Raste u celom opsegu od 0 do 100%

b) Konstantna je  u celom opsegu od 0 do 100%

c) Najpre raste sa porastom koncentracije, a onda je konstantna

d) Najpre raste sa porastom koncentracije, a onda opada

 

Mogu li dobiti objasnjenje ove pojave?

Tiranikus's picture

Nasao mi je drug odgovor na internetu na ovo pitanje, zapravo je skroz logicno:

(https://answers.yahoo.com/question/index?qid=20090621043911AA4Su3o)

Hvala u svakom slucaju :D