Dobijanje NaOH

Hemicar5's picture

Koliko kg NaOH se moze dobiti iz 1t zasicenog rastvora NaCl (100g vode sadrzi 36g NaCl)?

milicaradenkovic's picture

Da li je resenje 181 kg NaOH?

aksabg's picture

Poenta zadatka je sledeca: reakcija dobijanja NaCl je ireverzibilna, pa ne mozes napisati NaCl+H2O->NaOH+HCl.

Dobijanje se vrši elektrolizom. U koncentrovanom rastvoru soli se nalaze sledeći joni:Na+ Cl- H+ OH-

Na katodu (negativnu elektrodu) dolaze Na+ i H+. Međutim, Na+ je reaktivnije, "više voli" da ostane u jonskoj formi, pa se dešava sledeća redukcija:

2H+ + 2e- -> H2  

Na anodi (pozitivnoj elektrodi) dolaze Cl- i OH-. Ista priča je ovde, pa se dešava oksidacija hlora:

2Cl- - 2e- -> Cl2 

Dakle da kažemo krajnja reakcija bi bila:

NaCl (s) + 2 H2O (l) → 2 NaOH (aq) + H2 (g) + Cl2 (g) 

I iz ovoga se lako rešava zadatak.

Hemicar5's picture

Okej, imali smo problem sa ovim zadatkom na casu, i mi i profesorka, radimo ga vec dva casa. Dobili smo masu NaCl, koja iznosi 264,7kg, a iz toga broj molova koji iznosi 4524mol, jer se u daljem toku zadatka trazi zapremina vodonika koji se izdvaja pri elektrolizi rastvora NaCl. Dobili smo resenje 50.000dm3. U daljem toku zadatka se trazi i koncentracija NaOH. Pomoc?

milicaradenkovic's picture

Ja mislim kada nadjes molove NaCl isto toliko ti je i molova NaOH. Nadjes iz molova zapreminu NaOH i zapreminu H2 i uvrstis u jednacinu 

c(NaOH)=n(NaOH)/Vu a Vu=V(NaOH)+V(H2)=50668.8+101337.6=152006.4 l i dobijas da je koncentracija jednaka 0.02976 mol/l. Ne znam da li je tacno resenje ali ne vidim drugi nacin da se resi zadatak.

Hemicar5's picture

I meni se cini da je dobro, samo mi nije jeasno zasto se koncentracija NaOH dobija deljenjem broja molova sa ukopnom zapreminom. Zasto i zapremina izdvojenog vodonika ulazi u racun?

milicaradenkovic's picture

Zbog jednacine.