Stehiometrija

Veka's picture

Mozete li mi pomoci pri rjesavanju ovog zadataka?

Izracunati masenu koncentraciju riboze ( mg/mm ) ako 6cmovog rastvora nakon Felingove reakcije daje 14,3cm3 Cu2O.

milicaradenkovic's picture

Jedan zadatak jedna tema.

Veka's picture

Izvinjavam se.