molekulske formule

hemija5's picture

Molekulske formule:

3 molekula amonijaka

kuhinjska so

ugljenik(IV)-oksid

azot(V)-oksid

kalcijum-oksid

3 molekula sumporne kiseline

2 molekula  gasenog kreca

azot(I)-oksid

kalijum-sulfat

kalcijum-sulfat

natrijum-nitrat

aluminijum-sulfat

gvozdje-sulfat

milicaradenkovic's picture

Napisacu ti samo neke formule a ti ostale probaj sama

3 molekula amonijaka 3NH3

kuhinjska so NaCl

ugljenik(IV)oksid CO2

aluminijum-sulfat Al2(SO4)3

azot(I)oksid N2O

hemija5's picture

azot(V)-oksid -- N2O5

3 molekula sumporne kiseline -- 3H2CO3

2 molekula gasenog kreca -- 2 Ca(OH)2

kalijum-sulfat -- K(SO4) 

Ne razumem zasto je kod aluminijum sulfata 2. Da li su ovo formule za baze? Mozete li da mi objasnite taj jedan primer pa da probam ostale sulfate?

 

milicaradenkovic's picture

kalijum-sulfat je K2SO4 a kod aluminijum sulfata je 2 zbog naelektrisanja aluminijuma koje je 3+.

hemija5's picture

Hvala, a da li smo mogli i bez zagrade amluminijum sulfat i zasto?  Da li formule ove vrste mi sami mozemo da napravimo ili ih isto ucimo kao i ostale npr HCl, H2O...? I kako da  odredim broj atoma u K jer  valenca sumpora nije stalna? 

milicaradenkovic's picture

Mora da ide SO4 u zagradi i kada pises formule moras da znas valence svih elemenata i grupa koje ucestvuju u formuli npr. K je +1 a SO4 -2 jer potice od H2SO4 pa je zato formula K2SO4.

hemija5's picture

Hvala,a da li ta dvojka od -2 prelazi na metal K? I da li smo mogli da stavimo u zagradu i ovaj primer i zasto?
 

milicaradenkovic's picture

Da kada racunas broj atoma kalijuma jer mora da ti molekul bude elektroneutralan. Ovde se K ne stavlja u zagradu samo se zagrada stavlja kod molekula kod kojih imas vise grupa i vise atoma pocetnog elementa npr. Al2(SO4)3 

hemija5's picture

Hvala, a da li uvek ide 2 metalu  kod SO4, a broj iza zagrade predstavlja valencu metala?

milicaradenkovic's picture

Da SO4 je uvek 2- a broj iza zagrade predstavlja koliko se  SO4 grupa nalazi u molekulu.

hemija5's picture

kalcijum-sulfat --- Ca2(SO4)2 Da li je dobro? Da li je sa nitratima isto? Kako bi isao natrijum nitrat? I koja je sad valenca metala, broj iza  zagrade, kod gvozdje sulfata, kad elementima vise valenci?Ako mozete da mi objasnite to kada ima vise grupa na ovom primeru. Hvala. 

 

milicaradenkovic's picture

kalcijum-sulfat je CaSO4 jer je kalcijum dvovalentan a SO42-.

Kod natrijum-nitrata je NaNO3 je je natrijum jednovalentan.

gvozdje-sulfat je FeSO4 ako je Fe2+ a ako je Fe3+ onda je Fe2(SO4)3

hemija5's picture

Hvala, a da li i sa nitratima vazi isto pravilo da je NO3 2-?  I mozete li mi reci jos zasto nije iza zagrade sa kalcijumom i gvozdjem ako su dvovalentni dvojka? Kako da odredim koliko se grupa nalazi u molekulu? 

Danijal's picture

NO3 je -1 da npr reaguje sa Mg bilo bi Mg(NO3)2 jer Mg je 2 valentan 

milicaradenkovic's picture

Da.

mirjanajok's picture

Izvinjavam se,postoji mala greska u gore navedenim komentarima.

3 molekula sumporne kiseline je 3H2SO4.

hemija5's picture

Hvala svima, mozete li si samo reci zasto nije posle CaSO4 zagrada i zasto ne pisemo dvojku, kao valencu Ca? I zasto ne bi bilo Mg2(NO3)2? 

milicaradenkovic's picture

Zato sto je oksidacioni broj Ca2+ a SO42- i zato netreba zagrada. Ne moze  da bude Mg2(NO3)2 zato sto je Mg2+ a NO31- pa je formula Mg(NO3)2

hemija5's picture

Hvala, znaci kada imamo SO42- i neki element ako je dvovalentat onda nema zagrade i dvojke posle elementa, a ako je bilo koji drugi broj ima?  A kada smo imali K jednovalentat i SO42- pisali smo K2, zasto nije isto sa NO3? I u kom bi slucaju bilo da se posle elementa pise broj, sa NO3?

Danijal's picture

Pa NO3 je 1- i potreban je samo jedan atmo K da se spoji da bi doslo do ravnoteze a SO4 2- i potrebna su K2 jer K je 1+ odonosno jedno valentant , a vako ako se spajju Mg i NO3 pisalo bi Mg(NO3)2

hemija5's picture

Hvala, a sta predstavlja ovaj broj iza zagrade, zasto ga u Ca ne pisemo jer je isto kao magnezijum 2? Mi smo u svesci pisali opstu formulu baza i onda je M metal iza zagrade je valenca tog metala a u zagradi hodroksilna grupa. Da li to ima neke veze sa ovim?

Danijal's picture

Ima veze sa valencijom jer npr Na 1 valentno a OH takodjer i spajaju se Na(OH), a da je tu npr Al onda bi bilo Al(OH)3 ovaj broj iza zagrade je ustavi O3H3 ili da je (NO3)2 N2O6?

Jeli sada jasno

hemija5's picture

Hvala, ja cu sad napisati kako sam ja razumela, a Vi mi recite da li je tacno.

Kada imamo sa SO4 metal koji je jednovalentat iza njega ide dvojka ali iza zagrade nista. Ako je element 2 valentat, iza njega ne ide nista, ni iza zagrade (ne pisemo zagradu). Ako je element 3 valentat, 4 valentan...onda iza elementa ide 2 a iza zagrade taj broj valence.

Kada imamo sa NO3, ako je element 2 valentam, iza njega ne ide nista, a iza zagrade 2. Ako je 1 valentat onda nista iza njega i nema zagrade. Kako je u ostalim slucajevima? Da li je ovo tacno?

Jos jedno pitanje, kako je sa sulfitima i nitritima, koja je valenca?

milicaradenkovic's picture

Jeste tacno je sve zavisi koji imas metal i koju grupu. Na osnovu oksidacionog broja metala i oksidaconog broja grupe pises formulu.

hemija5's picture

Hvala, a da li je ista valenca sulfita 2- i nitrita 1-?

Danijal's picture

Valence kiselinskih ostataka mozes zapamtiti H3PO4  PO4 je 3 valentnon jer u kiselini ima 3 atoma Hidrogena takodjer njegov naboj je -3

 

hemija5's picture

Hvala puno.