zapremina

SandraStojadinovic's picture

Sadrzaj radona u vazduhu procenjuje se na 6x10 na minus18 zapreminskih procenata. U kojoj se zapremini vazduha pri normalnim uslovima nalazi 10 atoma radona?

milicaradenkovic's picture

1 mol------------------------6*10(23)

x mol--------------------------10

x=10*1/6*10(23)=1.67*10(-23) mol

V(radona)=n(radona)*Vm=22.4*1.67*10(-23)=3.74*10(--22) l

w(Ra)=V(Ra)/V(vazduha)

V(vazduha)=V(Ra)/w(Ra)=6*10(-20)/3.74*10(-22)=160.43 l