Cis/trans izomeri

asterix's picture

zašto propen nema cis/trans izomere?

o čemu to ovisi? Piše u knjizi da nijedan elken koji ima dv. vezu na početku lanca nema cis/trans izomere no to mi nije jasno , kakve veze ima gdje se nalazi dv. veza kod alkena u slučaju cis/trans izomera? 

milicaradenkovic's picture

Ima veze jer da bi bili cis i trans izomeri moras da imas i sa gornje i sa donje strane dvostruke veze razlicite grupe npr.

CH3CH=CHCH3 ovo jedinjenje ima cis i trans izomere gde ako sa gornje strane imas CH3 grupe a sa donje strane H atome to je cis izomerija a obrnuto je trans izomerija kada i sa gornje i donje strane imas CH3 i H .