stehiometrija

hemija5's picture

Izracunaj masu 0,5 mol ugljenik(IV)-oksida.

milicaradenkovic's picture

m(CO2)=n(CO2)*Mr=0.5*44=22 g