Vodik

ibrahim 123's picture

Objasniti nastanak vodikovih privlačnih sila??

kowalsky's picture

Ajde malo pojasni. Na koje privlačne sile misliš? Unutar molekula H2 ili međumolekulske?