udeo mase

Ancica97's picture

U 100 cm kubnih rastvora H3PO4 (gustine 1,25 g/cm kubnom ) , dodato je 75g vode. Udeo mase H3PO4 u nastalom rastvoru je?

milicaradenkovic's picture

mr=ro*V=1.25*100=125 g

ms=w*mr=125*0.4=50 g

mr1=mr+m(vode)=125+75=200 g

w1=ms/mr1=50/200=0.25=25 %. U zadatku ti je izostavljen procenat prvobitnog rastvora H3PO4 40%.