Alkani

NikolaM's picture

Kako se menjaju osobine homologog reda alkana?

milicaradenkovic's picture

Kod alkana je sledece

- 1-4 su gasovi

- 5-17 su u tecnom a

- od 18 pa nadalje su u cvrstom agregatnom stanju.

Sa porastom C atoma kod ravnih alkana povecava se i tacka kljucanja zbog prisustva CH2 grupe. Kada se racva niz smanjuje se temperatura kljucanja. Alkani se rastvaraju u nepolarnim a ne rastvaraju u polarnim rastvaracima.