Gasni zakoni

milospfc95's picture

Treba mi pomoc oko ovog zadatka?
Koliko se dm(kubnih) vodonika merenog pri normalnim uslovima oslobadja u reakciji 10,80 g aluminijuma sa odgovarajucom kolicinom Natrijum-hidroksida?

milicaradenkovic's picture

2Al+2NaOH+6H2O---------------->2Na(Al(OH)4)+3H2

n(Al)=m/Mr=10.80/27=0.4 mol

n(H2)=3*n(Al)/2=0.4*3/2=0.6 mol

V(H2)=n(H2)*Vm=0.6*22.4=13.44 dm3

milospfc95's picture

HVALA