Termohem.jedn.

IvanArsic's picture

Na osnovu termohemijdke jednačine:
1/2 N2(g)+1/2 O2(g)-->NO(g) delta rH1= +90,5kj.mol
NO(g)+1/2 O2(g)-->NO2(g), delta rH2= -56,6kj/mol
Izracunajte reakcionutoplotu oksidacije azota u azot (IV)-oksid prema jednacini:
1/2 N2(g)+O2 povratna NO2(g)deltarH3=? trecu termohemijsku jednacinu dobicete sabiranjem prve i druge jednacine.

IvanArsic's picture

Uradio sam :)