Ravnoteza

IvanArsic's picture

Nakon uspostavljanja ravnoteze u reakciji CL2 povratna 2Cl, 93 procenata molekulskog hlora se nije razlozilo na atome. Izracunati konstantu ranvoteze u reakciji ako je polazna koncetracija molekulskog hlora bila 0,02mol/dm3...

milicaradenkovic's picture

Cl2<----------------->2Cl-

93% se nije razlozilo i to je molakulski hlor

c(Cl2)=0.93*0.02=0.0186 mol/l

7% se razlozilo i to atomski hlor

c(Cl-)=2*0.07*0.02=0.0028 mol/l

K=c(Cl-)2/c(Cl2)

K=(0.0028)2/0.0186

K=4.2*10(-4)