Brzina hemiojske reakcije

ibrahim 123's picture

Koja će od dve reakcije teći većom brzinom, prateći intenzitet izdvajanja vodika vezano za prirodu metala?

a)  2K(s)+2H2O(l)⇒2KOH+H2(g)

b)  Ba(s)+2H2O(l)⇒Ba(OH)2+H2(g)

Objasnite odgovor!

milicaradenkovic's picture

Posto je barijum reaktivniji od kalijuma ja mislim da ce biti brza reakcija pod b.