Alkoholi

NikolaM's picture

Koja od ovih jedinjenja se ne mogu koristiti za susenje alkohola? Koncentrovana sumporna kiselina,kalcijum hlorid,magnezijum.sulfat,natrijum sulfat?Hvala :)

milicaradenkovic's picture

Sva navedena jedinjenja se mogu koristiti za susenje alkohola.

NikolaM's picture

Zbog cega?

milicaradenkovic's picture

Zato sto ona vezuju vodu iz alkohola i suse ga.