rastvorljivost pomoć

ibrahim 123's picture

Od kojih sve parametara zavisi rastvaranje gasova u tečnostima

Objasniti i nasveti primjer kod inhalacione anestezije??
 

Ako može neko objasnit ovaj primjer !

milicaradenkovic's picture

Rastvorljivost gasova u tecnostima zavisi od:

1. prirode gasa i rastvaraca

2. temperature

3. pritiska gasa koji je u dodiru sa tecnostima

1. Supstance koje slabo reaguju sa vodom u njoj se slabo rastvaraju

Supstance koje dobro reaguju sa vodom u njoj se dobro rastvaraju.

2. Rastvorljivost gasova je obrnuto proporcionala sa temperaturom

S=1/T

3. Kod slabo rastvorljivih gasova 

si=ki*Pi

Nadji na internetu inhalacionu anesteziju ona se javlja kod zivotinja.