Elektrohemija

KategoristaA's picture

Koliko ce se grama aluminijuma izdvojiti kada se skroz rastvor neke njegove soli propusti kolicina elektriciteta od 57894 kulona?

milicaradenkovic's picture

m(Al)=q*Mr/F*Z

m(Al)=57894*27/96500*3=5.4 g