sagorevanje

Nenaaa's picture

При сагоревању по једног мола алкена и алкина настало је укупно 11 mola
угљеник(IV)-оксида и 10 mola воде. Од укупне масе воде, сагоревањем алкина настало је 40 % . Напиши једначине реакција сагоревања ових једињења.

jovicjova657's picture

Resenje je pentin i heksen?