relativna atomska masa

Nenaaa's picture

Однос атома неког елемента и азота у једињењу је 3:2, а однос њихових маса је 18:7. Израчунај релативну атомску масу тог елемента.

milicaradenkovic's picture

Ovaj zadatak pronadji na forumu ima uradjen.