Општа

Radioactive's picture

У правоугаонике упишите знак <, = или > тако да представите однос између укупног
броја честица у наведеним растворима соли А и Б. Одговор образложите рачунски.
Ar(K)=39; Ar(Cl)=35,5; Ar(S)=32; Ar(O)=16
Раствор супстанце А Раствор супстанце Б
а) 100 cm3 воде + 0,01 mol калијум-хлорида   100 cm3 воде + 0,01 mol калијум-сулфата
б) 100 cm3 воде + 10 g калијум-хлорида   100 cm3 воде + 10 g калијум-сулфата

 

milicaradenkovic's picture

Ovo je vec resen zadatak pronadji ga na forumu.