Sagorijevanje org.spojeva

anesa's picture

Ako se sagorijevanjem određene količine nekog ugljikovodika dobije pri istim gasnim uslovima 11.2 L CO2 i 5,6 L H2O u gasovitom stanju, empirijska formula tog jedinjenja je?

Alexstrasuz's picture

n(CO2)=11.2/22.4

n(CO2)=0.5mol

n(H2O)=5.6/22.4

n(H2O)=0.25mol

n(C)=n(CO2)=0.5mol

n(H)=2n(H2O)=0.5mol

n(C):n(H)

0.5:0.5 /0.5

1:1 CH ne znam da li je ovo tacno

 

anesa's picture

Tacno je i hvala Vam mnogo <3333

anesa's picture

Ustvari ukoliko imamo n(H) : n(H2O)=1:2 zar ne bi trebalo biti n(H)=n(H2O)/2 a ne n(H)=2n(H2O)???

Alexstrasuz's picture

u jednoj molekuli vode imas 2 mola vodika tako da n(H)=n(H2O) * 2mol H / 1 mol H2O tako ide