Ugljovodonici

KategoristaA's picture

Koliko je ml kiseonika potrebno za potpunu oksidaciju 400ml etina?

jovicjova657's picture

400ml=0,4 dm3

2C2H2 +5 O2 = 4 CO2 +2 H2O

0,4 dm3    x

44,8 dm3  112 dm3

0,4 : x = 44,8 : 112

x= 1 dm3= 1000 ml

KategoristaA's picture

a sto 44,8ml.. nije 2 mola 02  pa 22,4x2