Brzina reakcije

Sonyana's picture

Brzina reakcije A+B=A2 iznosi 1.6*10-2 mol/dm3 * s. U nekom trenutku t1 koncentracija reaktanata A iznosila je

0,13 mol/dm3. Izračunajte koncentraciju te komponente 5 sekundi posle toga. 

 

Sonyana's picture

Rešenje je 0.05 mol/dm3 

milicaradenkovic's picture

Ovo je reakcija drugog reda.

Po reaktantu A se dobija

(A)t=(A)0-k*t

(A)t=0.13-1.6*10(-2)*5=0.05 mol/l.