Ugljovodonici

Mika Oficijalni Profil's picture

Pri sagorijevanju 10cm3 smjese propana i pentana sa viskom kiseonika, i nakon hladjenja do sobne temperature, zapremina se smanjila za 36cm3. Koliko je propana bilo u smjesi?
 

milicaradenkovic's picture

V(propana)+V(pentana)=10 cm3

C3H8+5O2----------->3CO2+4H2O

C5H12+8O2---------------->5CO2+6H2O

n(CO2)=V(CO2)/Vm=36*10(-3)/22.4=0.001607 mol

n(C3H8)=n(CO2)1/3

n(C5H12)=n(CO2)2/5

n(CO2)u.=n(CO2)1+n(CO2)2

n(C3H8)+n(C5H12)=10*10(-3)/22.4

n(C3H8)+n(C5H12)=0.000446 mol

0.001607=3*n(C3H8)+n(C5H12)*5

n(C3H8)=0.000446-n(C5H12)

0.001607=3*(0.000446-n(C5H12))+5*n(C5H12)

2*n(C5H12)=0.000269

n(C5H12)=0.000269/2=0.0001345 mol

V(C5H12)=n(C5H12)*Vm=0.0001345*22.4=0.030128 l=3.0128 ml

w(C5H12)=V(C5H12)/V(smese)

w(C5H12)=3.0128/10=0.30128=30.128 %

w(C3H8)=100-w(C5H12)=100-30.128=69.872 %