Апсорбанција

Dimitrije94's picture

Шта је апсорбанција?

Шта је Lambert-Beer-ов закон и како се он користи у хемији?

milicaradenkovic's picture

Apsorbancija je kolicnik intenziteta propustene svetlosti(I) i upadne svetlosti(I0) a formula je 

I/I0=T=e(na-k*l) gde je k-kapa a l debljina sloja

Lamber-Berov zakon je zakon koji se koristi kod apsorpcije svetlosti i formula je 

A=-log(I/I0)=e*c*l gde je A-apsorbancija e-molarni apsorpcioni koeficijent l-duzina optickog puta a c-koncentracija

Dimitrije94's picture

Колика је основа логаритма?

Зашто је апсорбанција у првој формули означена са T, а у другој са A?

Како се користи Lambert-Beer-ов закон у хемији?

milicaradenkovic's picture

Osnova logaritma je 10. Ovo T nije apsorbancija nego transmitancija a A=-logT. Za ovo poslednje pitanje da li mislis u kojoj oblasti spektrometrije se koristi?

Dimitrije94's picture

Мислим да ли се користи за квалитативну или квантитативну анализу или можда обе, али испричај ми и о спектрометрији, када си већ поменула?

milicaradenkovic's picture

Lamber berov zakon se koristi za kvantitativnu analizu apsorpcije monohromatske svetlosti kroz uzorak. Izvini nije spektrometrija nego spektroskopija. Spektroskopija je metoda koja se zasniva na analizi apsorpcije i emisije elektromagnetnog zracenja.Nekada se koristila samo za vidljiv deo spektra a sada je njena upotreba sira. Deli se na :

-apsorpciona spektroskopija

-emisijska spektroskopija i 

-interferencijska spektroskopija

Apsorpcijska spektrofotometrija kod nje se koristi Lamber berov zakon.

milicaradenkovic's picture

Izvini nije apsorpcijska spektrofotometrija nego apsorpciona spektroskopija

Dimitrije94's picture

Нажалост и даље не могу да решим задатак.

Апсорбанција је величина директно пропорционална концентрацији. Узорак од 2 cm3 урина разблажен је до 100 cm3. Узет је аликвот тог раствора од 25 cm3 и измерена је апсорбанција 0,428 која потиче од присутних фосфата. У други аликвот од 25 cm3 додат је 1 cm3 раствора који сасдржи 0,050 mg фосфата. Измерена је апсорбанција 0,517. Израчунати број милиграма фосфата у 1 cm3 урина.

milicaradenkovic's picture

Ja dobijem resenje od 0.041 mg/cm3 fosfata.

Dimitrije94's picture

Тачно решење је 0,39 mg/cm3. Ипак напиши поступак, јер је могуће да си у рачуну задржавала више децимала па да је због тога резултат мало другачији.

milicaradenkovic's picture

A1=c1*epsilon*l1

y=0.05 mg/cm3 a c=5.1*10(-7) mol/cm3 kada se pretvori mg u mol pa je epsilon

0.517=5.1*10(-7)*epsilon*l

epsilon=0.517/(5.1*10(-7)*l)=1013725.5/l

l1=l2

A2=c2*epsilon*l2

0.428=c2*(1013725.5/l)*l

c2=0.428/1013725.5=4.22*10(-7) mol/cm3

y2=4.1*10(-5) g/cm3=0.041 mg/cm3 jedino ako na resenje ne utice razblazenje rastvora

 

milicaradenkovic's picture

Resi sitem jednacina sa dve nepoznate

0.314=19325*(HIn)+1600(In)

0.396=700*(HIn)+14900*(In)

(0.314-19325*(HIn))/1600=(In)

0.396=700*(HIn)+((0.314-19325*(HIn)/1600))*14900

0.396=700*(HIn)+(4678.9-287942500*(HIn))/1600

0.396=700*(HIn)+2.92-1.8*10(5)*(HIn)

1.792*10(-5)*(HIn)=2.524

(HIn)=2.524/1.792*10(5)=1.41*10(-5)

(In)=(0.314-19325*1.41(-5))/1600

(In)=(0.314-0.272)/1600=0.042/1600=2.6*10(-5) pa je Kb

Kb=(In-)*(H+)/(HIn) odavde mozes i sama.

Dimitrije94's picture

Нажалост решење није уопште добро. Прво као молску масу фосфата си користила 98 g/mol што је молска маса фосфорне киселине, али пошто не знамо који фосфати су у питању (натијум-фосфат, калцијум-фосфат, ...), а знамо да су у раствору дисосовани користићемо молску масу фосфатног јона 95 g/mol. То и није велика грешка, али си такође користила уместо укупне концентрације аликвота концентрацију раствора фосфата који је додат почетном раствору. Успео сам да урадим задатак:

A1=c1εl               A2=c2εl             c1=?              A1/A2=c1/c2              c1=n/25cm3                                   c2=(n+0,05mg/cm3/95000mg/mol)/(25cm3+1cm3) Када све вредности убацим у пропорцију добијам:

n=(0,428*25*0,05)/(95000*(26*0,517-25*0,428)                        n=2,05382*10-6 mol             n1=4*n/2 Множим са 4 јер се ради о количини фосфата у 25 cm3, а делим са 2 јер хоћу да добијем количину фосфата у 1 cm3 (на почетку експеримента је било 2 cm3).              n1=4,10764*10-6mol                   Затим множим 95000 mg/mol*4,10764*10-6 mol да бих добио број милиграма фосфата у 1 cm3.

Решење: 0,39 mg/cm3

Хвала ти на савлађивању апстрактних појмова.

milicaradenkovic's picture

To meni uopste nije bilo jasno pretpostavila sam da resenje nije tacno ali nisam znala kako doci do tacnog resenja bunilo me je to razblazenje rastvora. Hvala na resenju.

Ermin.Hamidovic's picture

Sta su Fotokolorimetrijske titracije ??

urostodorovic95's picture

Molim vas da se pridržavate pravila foruma. Jedno pitanje po temi!