Ugljovodonici

Mika Oficijalni Profil's picture

U reakciji 20 molekula nekog ugljovodonika sa 210 molekula kiseonika, nastaje jednak broj molekula ugljen-dioksida i vode. Napisi bruto formulu ugljovodonika i jednacinu hemijske reakcije.

 

 

 

jovicjova657's picture

20 ugljovodonik + 210 O2 = CO2 + H2O

e sad iz reakcije vidimo da s leve strane ima ukupno 210*2=420 kiseonika

a sa desne strane treba koeficijent ispred co2 i h2o da bude isti

x*2 + x=420

3x=420

x=140

20 ugljovodonik + 210 O2 = 140CO2 +140 H2O

140/20=7 znaci nas ugljovodonik ima 7 C atoma

280/20=14 vodonika ima pa je formula C7H14

20C7H14 + 210 O2 = 140 CO2 + 140 H2O