Elementi 14.grupe

NikolaM's picture

Ovako..Meni nisu jasni pojedini zadaci,pa ako moze pomoc.

1.Koliko se grama cistog kalaja rastvara u 1000cm3 36% HCl cija je gustina 1,18 g/cm3.KOliko se dm3 gasa pri tome izdvaja?

2.Izracunaj koncentraciju vodonikovih jona u rastvoru HCN cija je koncentracioja 0,2 mol/dm3.Ka=4*10 na -4.

milicaradenkovic's picture

Jedan zadatak jedna tema.

1. Sn+2HCl---------------->H2+SnCl2

mr=ro*v=1.18*1000=1180 g

ms=mr*w=0.36*1180=424.8 g HCl

n(HCl)=ms/Mr=424.8/36.5=11.64 mol

n(Sn):n(HCl)=1:2

n(Sn)=n(HCl)*1/2=11.64*1/2=5.82 mol

m(Sn)=n(Sn)*Mr=5.82*118.71=690.89 g

n(H2)=n(HCl)/2=5.82 mol jer je odnos molova 1:2

1 mol-------------------22.4 dm3

5.82 mol-----------------x dm3

x=5.82*22.4/1=130.37 dm3 H2

2. HCN------------->H+ + CN-

Ka={H+}*{CN-}/{HCN}

{H+}={CN-}=x

{HCN}=0.2 mol/l

Ka=x*2/0.2

4*10(-4)=x*2/0.2

x*2=4*10(-4)*0.2=8*10(-5)

x=(koren(8*10(-5))=8.94*10(-3)

{H+}=8.94*10(-3) mol/l

 

NikolaM's picture

Hvala Vam punoo :) Ok,samo po jedan zadatak :)