Cis-trans izomerija

Gimnazijalka 1's picture

Mogu li kumulovani,konjugovani ili izolovani alkadieni da imaju cis-trans izomeriju?

Gimnazijalka 1's picture

?

milicaradenkovic's picture

Kod kumulovanih i konjugovanih diena nije moguca cis i trans izomerija a kod izolovanih je moguca jer svaka dvostruka veza se ponasa posebno.