Zadatak br. 20

Makbula Sabanadzovic's picture

Reakcijom fosfora sa kiseonikom dobije se fosfor(5)oksid P4O10. Koliko se dobije P4O10 sagorijevanjem 8 kilograma fosfora ako je prinos reakcije 40%.

Marija 96's picture

Imaš li rješenja ovih zadataka?

Makbula Sabanadzovic's picture

Nemam

Marija 96's picture

m(P4)=8kg

w=40%

P4+5O2-->P4O10

n(P4)=8kg/124g/mol=0,064kmol

n(P4):n(P4O10)=1:1

n(P4O10)=0,064kmol

m(P4O10)=18,176kg *0,4 =7,24kg

Mislim da je ovako,nijesam sigurna

Makbula Sabanadzovic's picture

Hvala ti,moze li neko provjeriti resjenje

Makbula Sabanadzovic's picture

18,176kg------------> odakle nam ovo mozes li mi kocizno objasniti

Marija 96's picture

m(P4O10)=n*M=0,064kmol *284g/mol=18,176kg