Koncentracija jona

zerina's picture

Izračunati koncentraciju H+ jona kada reagira 100 cm rastvora neke monohidroksilne baze koncentracije 0,1 mol/dm3  sa 100 cm3 rastvora neke triprotonske kiseline koncentracije 0,1 mol/dm3.

Unaprijed hvala za rješenje.

milicaradenkovic's picture

3MOH+H3A---------------->M3A+3H2O

n(MOH)=C*v=0.1*0.1=0.01 mol

n(H3A)=c*V=0.1*0.1=0.01 mol u visku je kiselina

n(viska)=n(H3A)-n(MOH)/3

n(viska)=0.01-0.01/3=0.0067 mol

Vu=V1+V2=100+100=200 ml

c(H3A)=n(viska)/Vu

c(H3A)=0.0067/0.2=0.00335 mol/l

H3A----------------->3H+ + A3-

c(H+)=3*c(H3A)=3*0.00335=0.01005 mol/l

pH= -log(H+)=2

zerina's picture

Hvala puno :)

zerina's picture

Kako znamo da je u ovom slučaju kiselina u višku?

milicaradenkovic's picture

Na osnovu reakcije.

sundjerbob12's picture

A zasto se koncentracija H3A racuna ovako: 

c(H3A)=n(viska)/Vu

zasto koristimo n (viska) a ne, obicno n

 

i jos jedno pitanje ako moze, kako zakljucujes iz reakcija sta je u visku ( kiselina il baza ) da znam za ostale zadatke ?

 

Hvala

 

 

Alexstrasuz's picture

Koristi se n(viska) jer to je kolicina kiseline koja nije izreagovala. A visak se racuna preko omjera broja molova.

http://helix.chem.bg.ac.rs/~mmilcic/Opsta_hemija/Predavanje3.pdf ovdje od 43 stranice imas objasnjeno

sundjerbob12's picture

hvala brate