masa azotne kiseline

leptir296's picture

Koliko treba mg azotne kiseline za pripremanje 250 ml rastvora ciji je ph 2, ako je kiselina 100% disosovana i ako je Ar azota 14?

buduci_student's picture

posto je ph=2,onda antilogaritmovanjem sa osnovom deset dobijas da ti je koncetracija c=10(-2) mol/dm^3

c=n/V---> n=c*V=10(-2)/ 0,25= 10(-2)* 2,5*10(-1)= 4*10(-3)

n=m/M

m=0,004mol * 28 g/mol=0,112g=112 mg

 

Zamolio bih vas da napisete resenje,uvjek kada postavite zadatak ako imate resenje napisite ga,avjerujem da ga imate.

buduci_student's picture

Izvini greshka

m=0,004*63=252mgresenje je 252

leptir296's picture

Rezultat je 63,5!

milicaradenkovic's picture

Ja dobijam 157.5 mg HNO3.

buduci_student's picture

Pogledaj ima li greske u postavci zadatka

buduci_student's picture

ima hipoteticki nacina da se dobije 63,5mg

n=m/M---> n= 1,007 mol H,HNO3

1:0079 mol: 1g= x: 63

x=63,5