zadatak-pomoc

andjela's picture

Smjesa etina i etena mase 272g pri normalnim uslovima zauzima zapreminu od 230 litara.Odrediti zapreminske procente etena i etina u smjesi.

milicaradenkovic's picture

m(smese)=272 g V(smese)=230 dm3

m(etina)+m(etena)=272 g

1 mol----------------------22.4 dm3

x mol------------------------230 dm3

x=230*1/22.4=10.27 mol smese

n(etina)+n(etena)=10.27

n(etena)=10.27-n(etina)

(10.27-n(etina))*Mr(etena)+n(etina)*Mr(etina)=272

(10.27-n(etina))*28+n(etina)*26=272

2*n(etena)=287.56-272

2*n(etina)=15.56

n(etina)=15.56/2=7.78 mol

1 mol---------------------22.4 dm3

7.78 mol-----------------------x dm3

x=7.78*22.4/1=174.27 dm3 etina

w(etina)=V(etina)/V(smese)=174.27/230=0.7577

w(etina)=75.77% a w(etena)=100-75.77=24.23 %

milicaradenkovic's picture

Izvini umesto 2*n(etena)=287.56-272 treba da pise 2*n(etina)=287.56-272

andjela's picture

Hvala puno ;)