ORGANSKA

zmajneznahemiju's picture

Koliko je potrebno mmola vodonika za potpuno zasicenje one kolicine propina koja sadrzi 5,4x10^20 atoma ugljenika?

1) 0,6 2) 0,3 3) 6 4) 3 5) 60

Xxxc's picture

C3H4 + 2H2------->C3H8

3×6×10^23 atoma C --------1mol C3H4

5,4x10^20 atoma C ----------x mol C3H4

X=0,3x10^(-3) mol

1mol C3H4 ------------- 2mol H2

0,3x10^(-3) C3H4 ---------x mol H2

X=0,6x10^(-3) mol= 0,6 mmol

Resenje je pod 1.