konstanta ravnoteze

shasha's picture

molim vas da mi neko napise postupak 
pocetne koncentracije A = 0.5 B= 0.6 

ravnoteza je postignuta na 20% izreagovane supstance

A+2B = C 

konstanta ravn?  

 

znaci      A            B      C 

pocetno      0.5    0.6    x

izreag  0.1 

kons. kon.  0.4             0.1 

kako da izracunam B izreag i ravn konc?????? 

shasha's picture

20% izragovane supstance A ***

Xxxc's picture

Prvo izracunas koliko je izreagovalo supstance A: Ci(A)=Cp(A)×0.2=0,5×0,2=0,1mol/l

Iz reakcije mozes da zakljucis da je supstance B izreagovalo duplo vise od supstance A, dakle, Ci(B)=0,2mol/l. Takodje, ravnotezna koncentracija proizvoda reakcije C jednaka je koncentraciji izreagovane supstance A: Cr(C)=0,1mol/l

Zatim koristis formulu Cp=Cr+Ci, iz koje mozes izvesti da je Cr=Cp-Ci:

Cr(A)=0,5-0,1=0,4mol/l

Cr(B)=0,6-0,2=0,4mol/l

I sad samo izracunas konstantu ravnoteze:

K=Cr(C)/(Cr(A)×Cr(B)^2)=1,5625

milimili's picture

A zasto je ravnotezna koncetracija C jednaka Ci(A)? Zar ne bi trebalo onda da bude 0,4 kao sto je ravnotezna konc A?

Xxxc's picture

Na pocetku reakcije supstanca C ne postoji. Kada izreaguju odredjene koncentracije supstanci A i B nastaje odredjena koncentracija supstance C i ta koncentracija je ravnotezna za supstancu C.

 Iz jednacine se vidi da kad izreaguje 1 mol supstance A i 2 mola supstance B onda se dobija 1 mol supstance C. Na osnovu te proporcije je ravnotezna koncentracija supstance C jednaka Ci(A) ili 1/2Ci(B).