Soli

Micukigr8's picture

Koji od navedenih oksida u reakciji sa 0,4 mola kalcijum-hidroksida daje 0,4 mola nautralne soli? 

Ponuđeni odgovori: N2O, B2O3, N2O3, P2O5, As2O5 

kobalt9's picture

Odgovor je N2O3.

N2O je neutralan oksid tako da ne moze da reaguje, u oksidu B2O3 bor ima oksidacioni broj 3 pa bi formula soli pocinjala sa Ca2 pa bi nastalo upola manje soli ne Ca(OH)2> P2o5 i As2o5> u njima elementi pored kiseonika imaju oksidacioni broj +5 pa iz istog razloga ne bi u formuli soli bio samo jedan atom kalcijuma sto ti je u stvari cilj zadatka, a N2O3 gradi HNO2 kiselinu koja daje Ca(NO2)2 so sa datom bazom i tako je ista koliccina kalccijum hidroksida i soli.