pH

Dejana5544's picture

pOH nekog rastvora iznosi 3,74. Kolika je koncentracija vodonikovih jona u ovom rastvoru? 

kobalt9's picture

ako je pOH 3,74 onda je pH 14 - 3,74 =10,26 ukucas 10,26 u digitron sa minusom ispred kliknes shift(2nd function) pa log(logaritam) i dobijes koncentraciju H+ jona u rastvoru sto iznosi=5,5 x 10 na -11