Treba mi pomoc oko ova dva zadatka

JJovancevic's picture

Imam odredjene poteskoce oko resavanja ova dva zadatka pa ako neko moze da mi pomogne bila bih mu zahvalna.

1. Koja je prava molekulska formula jedinjenja u ciji sastav ulaze H, C, O, N u masenom odnosu 1:3:4:7? M=120 g/mol

2. Koliko grama Zn i I2 je potrebno uzeti za sintezu 640g Zn2J? 

Avdulj's picture

1:3:4:7 =120

15K=120

K=8

H=8 => 8/1=8

C=3×8=24 => 24/12=2

O=4×8=32 =>32/16=2

N=7×8=56 =>56/14=4

C2H8O2N4

Avdulj's picture

m(Zn)=? m(I2)=? m(ZnI2)=640g

Mr(Zn)=65.39g/mol  Mr(I2)=253.8g/mol Mr(ZnI2)=319.19g/mol

65.39(Zn) : Xg(Zn) =319.19(ZnI2) : 640g(ZnI2)

X=131.11g Zn

253.8g(I2) : Xg(I2) = 319.19(ZnI2) : 640g(ZnI2)

X=508.89g I2