valentnost gvozdja (Fe)

rastkokornjaca's picture

зашто се стално наглашава валенца гвожђа да је 6 када он има 8 валентних електрона? то је по правилу...ако је д орбитала полупопуњена додаје се валентном нивоу па ако гвожђе у 4. нивоу има 2 ел. а у 3д има 6 ел. то упућује на број осам?!...

rastkokornjaca's picture

zašto je valenca 6 a ne 8?