Puferi

Farmale's picture

Koliko grama cvrstog amonijum-hlorida, NH4Cl treba rastvoriti u 250cm3 rastvora amonijaka (c=0,12 mol/dm3) da bi se dobio pufer ciji je ph 9? Kb = 1,8×10 na -5 mol/dm3

khaleesi999's picture

ph= pKs + log cb/ck

ck konzentracija kiseline (NH4+​​​​​​) , cb koncentracija baze (NH3) 

pKs= 14 - pKb

pKb= log (1.8 * 10-5) = 4.75

--> pKs = 9.25

9 = 9.25 + log cb/ck

-0.25= log cb/ck

cb/ck = antilogaritam (-0.25)

cb/ck=0.778

ck = 0.12 mol/dm3 / 0.778

ck= 0.154 mol/dm3

--> nk = 0.154 mol/dm3 *0.25dm3

nk=0.038mol

m= n*M

m= 0.038mol * 53.5 g/mol

m=2.06g

Mislim da je dobro, a svuda gdje sam pisala ck bolje pisi c(NH4+​​​​​​) ili za cb c(NH3) 

Farmale's picture

Tako je i meni ispalo kad sam radila, ali u resenju pise da je m=13.36 g, mozda je greska kod njih.