Historija PSE

Danica_Trupkovic's picture

Molim za pomoć vezano za temu historija PSE. Ne bavim se puno hemijom no pomažem zadaću pa su me neke stvari zainteresirale.

Zašto kod Dberajnerovih trijada srednji član u trijadi ima uvek relativnu atomsku masu koja je prosek prvog i zadnjeg člana u trijadi? Ne znam da li povećanje Ar u PSE prati neku posebnuz akonitost kao atomski broj? To slučajno tako? Ili?

Još me zanima kod Lother Meyera- što je on uopšte htio objasniti ovim svojim grafom:

kakve veze ima što su alkalijski metali na vrhovima?