Puferi,promjena pH pufera

Žuća's picture

Kolika je promjena pH rastvora pufera dobijenog miješanjem rastvora nintritne kisjeline koncentracije 0,2mol/dm3 i rastvora natrijum-nitrita koncentracije 0,5mol/dm3 ako se u 1dm3 tog rastvora doda 2cm3 hloridne kisjeline koncentracije 20mol/dm3?