KOncentracija Na i CL jona

s0_k0's picture

Kolika je ukupna koncentracija natrijumovih i  hloridnih jona u mmol/L u fiziološkom rastvoru (9g/L)? (Na-23,  Cl-35,5)