Zadatak iz rastvora i kiselina

jelena_'s picture

U kojoj masi vode treba rastvoriti 100 dm3 cijanovodonika (HCN) na temperaturi od 20 oC,

kada je pritisak 120 kPa, da se dobije 40% rastvor cijanidne kiselina? (PV=nRT)  R=8,314 dm3kPa/molK