Zadatak iz prijemnog

Filipfilip2020's picture

U reakciji 4,4 CO2 sa etilmagnezijum - bromidom nastaje, koliko molova, koje supstance?

Dino98's picture

CO2 + CH3CH2MgBr --> CH3CH2COOMgBr

Nastaje karboksilat jon, zakiseljavanjem rastvora, izdvojit će se etanska kiselina

n(spoj):n(CO2) =1:1

n(spoj)= 4,4g/44g/mol = 0,1 mol