Dokazivanje anjona NH4CL

Marija65456's picture

Da li neko zna jednacinu pomocu koje se dobija NH4Cl kao talog? Ili da li neko zna kako se Dokazuju anjoni NH4Cl