Tolensov reagens

Mala hemičarka's picture

Poštovani, molim vas da mi napišete kako izgledaju reakcije formaldehida i acetaldehida sa (Ag(NH3)2)NO3, a kako sa (Ag(NH3)2)OH, imam problema sa izjednačavanjem koeficijenata, verujem da grešim u pisanju reakcija...

Dino98's picture

1.    2[Ag(NH3)2]OH + HCHO + 2H2O → 2Ag + NH4(HCOO) + 3(NH3•H2O)
       CH3CHO + 2 [Ag(NH3)2]OH → CH3COOH + 2 Ag + H2O + 4 NH3  

2.     2HCHO + [Ag(NH3)2]NO3 → CH3COOH + Ag + H2O +  NH3

        9 CH3CHO + 2 [Ag(NH3)2]NO3 → 9 CH3COOH + 2 Ag + -3 H2O + 6 NH3

Mala hemičarka's picture

Hvala najlepše!